Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler

标准翻译 Standard Translation

非科学的最后附言

语言 Language

丹麦语

其他、非标准和错误的翻译   Other, Non-Standard and Erroneous Translations

定义和其他消息 Definition and Other Information